top of page

LES FORMACIONS

Les conferències, tallers i activitats tenen un enfocament pràctic. Parteixen d'una base teòrica basada en l'evidència i van dirigides a: famílies, infants, joves, adults i comunitat educativa.

Són formacions pensades per la intervenció o informació de temàtica professional dins l'àmbit de la psicologia.

A part de les que ja están elaborades, s'adapten i se'n realitzen segons les vostres demandes i necessitats.

La duració? Depèn si es tracta d'un taller, d'una activitat, d'una conferència...

En parlem?

Image by FORTYTWO

CONFERÈNCIES

En les xerrades i/o conferències es transmet informació i formació sobre diferents temes on el que es pretén és que hi hagi intercanvi i participació. 

Tot i tenir-ne ja de prepa-rades... quina és la teva necessitat?.

Dirigides a la comunitat educativa, Ajuntaments, as-sociacions de barris, ...

 

Informa-te'n!

Image by name_ gravity

TALLERS DE CREIXEMENT PERSONAL

A través d'una metodologia dinàmica i pràctica, es presenten exercicis orientats a facilitar un canvi en el benestar emocional i personal de la persona. Aquests exercicis tenen com a objectiu ajudar-la a adquirir una gestió eficaç de les emocions

Informa-te'n!

Image by Luana Azevedo

GRUPS DIRIGITS A FAMILIES

Activitats grupals de refle-xió, dinàmiques i  participatives sobre aquells temes que preocupen a les famílies. 

Poden ser a nivell familiar, o bé, format "escola de famílies"

Informa-te'n!

Image by Amir Hosseini

TALLERS PER INFANTS I JOVES

Quines inquietuts teniu els infants, joves adoles-cents?

Què et preocupa? Què et fa por?...

Aquests tallers i activitats van per tu. 

Són grupals amb temà-tiques relacionades a allò que ocupa molt d'espai en la teva gestió emocional.

Informa-te'n!

“Considera totes les dificultats com a oportunitats per crear alguna cosa nova, aprenent i creixent a partir de la forma creativa en què respons.”
(Virginia Satir)

bottom of page