top of page

TERÀPIA  FAMILIAR

A la Teràpia familiar es treballa a la familia com un sistema que té en compte cadascun dels seus membres i la relació que s'estableixen entre ells i  els estils educatius que hi predominen.

La psicoterapeuta guiarà durant aquest procés i ajudarà a identificar: els rols que té cada persona  dins de la família, les seves fortaleses i les necessitats no cobertes que té la família a nivell afectiu.

L'objectiu és ajudar a modificar les dinàmiques existents en l'actualitat des de la comprensió i la comunicació; creant un vincle terapèutic des de l'acceptació i sense prejudicis, transformant aquells factors emocionals que impedeixen una bona relació en el nucli familiar.

En aquestes situacions, es realitza: una primera entrevista per saber el motiu de la demanda i es porta a terme una avaluació, un pla terapèutic i, finalment, la seva intervenció.

Es combina la teràpia individual amb la familiar.

 

A partir de la demanda i evolució es van realitzant els diferents assessoraments conjunts, aplicant les diferents estratègies pel benestar de la família des d'una visió sistèmica; estudiant el sistema familiar i els seus subsistemes  per tal de saber l'orígen dels conflictes.

TRACTAMENTS/TRASTORNS/PROBLEMÀTIQUES

 • Dificultats de comunicació entre els diferents membres.

 • Experiències traumàtiques.

 • Límits inexistents en les seves relacions.

 • Dificultats d'educació respecte als fills/es.

 • Separacions/divorcis, noves parelles

 • Patrons de conducta intergeneracionals o repetitius.

 • Pors, la seva transmissió dins dins del sistema familiar.

 • Pautes d'actuació davant de primeres addiccions amb o sense substàncies.

 • Acolliments familiars.

 • Canvis importants en la família com: canvi de residència, de pais, de naixement d'un nou membre, de malalties importants...

 • Ajudar a com expressar l'orientació sexual i l'acceptació d'aquesta una vegada s'ha pronunciat.

 • Assessoraments individuals

 • Intervencions conjuntes amb els membres de la família

Amb els objectius i els assessoraments es tracta d’augmentar l'autoestima de la família, detectar i enfortir les seves fortaleses, empoderar a cada membre, i millorar les relacions familiars i comunicatives.

adulto-joven-macho-edificio-universitario-extendidos_1134-1033.jpg

"FAMILIA... On la vida comença i l'amor no acaba mai."

(Anònim)

bottom of page